مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ورزش رفسنجان دارد

مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ورزش رفسنجان دارد

شهردار رفسنجان از حمایت جدی شهرداری و شورای شهر در حوزه ورزش خبر داد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با باشگاه مس و شورای شهر، از ورزش های پایه حمایت خواهیم کرد.

ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان قوت می گیرد

ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان قوت می گیرد

در نشست مشترک شهردار رفسنجان با مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان، بر تسریع در ساماندهی رودخانه های مرکزی شهر رفسنجان تأکید شد.

اجرای ۵ پروژه شهری توسط شهرداری رفسنجان کلید خورد

اجرای ۵ پروژه شهری توسط شهرداری رفسنجان کلید خورد

شهردار رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داد.

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

عصر امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مردم در مسجد الرسول، مطالبات ساکنین شهرک یادگار امام پیگیری شد.

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

شهردار رفسنجان در دیدار با اهالی شهرک ولایت از توسعه خدمات شهری در این محله توسط شهرداری رفسنجان خبر داد.

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

توسعه خدمات شهری در شهرک ولایت در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت

شهردار رفسنجان در دیدار با اهالی شهرک ولایت از توسعه خدمات شهری در این محله توسط شهرداری رفسنجان خبر داد.