رفت و روب مکانیزه در منطقه یک شهرداری رفسنجان

رفت و روب مکانیزه در منطقه یک شهرداری رفسنجان

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از رفت و روب مکانیزه توسط ماشین های جارو در منطقه یک شهرداری خبر داد.