المان انگشتر منتسب به امام هشتم در میدان امام رضا (ع) نصب می شود

المان انگشتر منتسب به امام هشتم در میدان امام رضا (ع) نصب می شود

مهندس عظیمی زاده در جلسه کمیته فنی شهرداری رفسنجان از آغاز طراحی المان انگشتر منتسب به امام هشتم در میدان امام رضا علیه السلام خبر داد.