معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

جزئیاتی از المان میدان محمد رسول الله(ص)