آغاز عملیات کاشت نشاء پاییزه در سطح شهر توسط شهرداری رفسنجان

آغاز عملیات کاشت نشاء پاییزه در سطح شهر توسط شهرداری رفسنجان

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از آغاز عملیات کاشت نزدیک به ۸ میلیون نشاء پاییزه در سطح شهر خبر داد.