نشست مشترک شهردار با نمایندگان شورای شهر، معاونین و مدیران مناطق و کارشناسان حوزه املاک

نشست مشترک شهردار با نمایندگان شورای شهر، معاونین و مدیران مناطق و کارشناسان حوزه املاک

نشست مشترک شهردار با نمایندگان شورای شهر، معاونین و مدیران مناطق و کارشناسان حوزه املاک در محل شهرداری مرکزی برگزار شد.