نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی

نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب ایستگاه های اتوبوس فانتزی به شکل چتر در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.