اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵و۷ خیابان شهید جعفری

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵و۷ خیابان شهید جعفری

مدیر عامل سازمان عمران شهرداریرفسنجان از زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵ و ۷ خیابان شهید جعفری به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع خبر داد

پایان عملیات بهسازی آسفالت خیابان خیابان مصطفی خمینی

پایان عملیات بهسازی آسفالت خیابان خیابان مصطفی خمینی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پایان عملیات بهسازی آسفالت خیابان مصطفی خمینی خبر داد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

توضیحات سند:  ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ…

زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از زیرسازی و آسفالت بیش از ۸۰ هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر در شهریورماه امسال خبر داد.

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار به متراژ ۸۵۰۰ متر مربع

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۲هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۲هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

در راستای نهضت آسفالت در رفسنجان عملیات زیرسازی برخی از کوچه ها و معابر شهری به متراژ۱۲هزار و۱۰۰متر مربع انجام شد و به پایان رسید

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته آغاز شد

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته آغاز شد

در راستای اجرای نهضت آسفالت در رفسنجان، عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته به متراژ ۱۴ هزار مترمربع آغاز شد.

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان حجت حدفاصل سه راه حجت تا تقاطع امیرکبیر آغاز شد.