بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور

بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور

با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور در رفسنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.