ضیافت افطاری پایگاه مقداد شهرداری رفسنجان در هتل باغ

ضیافت افطاری پایگاه مقداد شهرداری رفسنجان در هتل باغ

ضیافت افطاری پایگاه مقداد شهرداری رفسنجان با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای معاونین و اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده و جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه رفسنجان در هتل باغ برگزار شد.