از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان

از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان

صبح امروز در نشست صمیمی مشاور فرهنگی ورزشی مدیرعامل صنایع مس ایران با تلاشگران عرصه ورزش باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان تجلیل شد.