پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید؛

پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید؛

با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرستان، پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید.