اولین مرحله پاکسازی محلات در محله رحمت آباد.

اولین مرحله پاکسازی محلات در محله رحمت آباد.

اولین مرحله پاکسازی محلات به همت شهرداری رفسنجان و گروه فعالیت های اجتماعی صبح کویر در محله رحمت آباد برگزار شد.

پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

پاکسازی و لایروبی معابر سطح شهر توسط شهرداری

شهرداری رفسنجان به منظور تسهیل در آبیاری درختان و جلوگیری از هدررفت آب در سطح شهر، اقدام به پاکسازی و لایروبی معابر نموده است.