سرپرست شهرداری رفسنجان درگذشت اولین شهید مدافع سلامت شهرستان رفسنجان را تسلیت گفت.

سرپرست شهرداری رفسنجان درگذشت اولین شهید مدافع سلامت شهرستان رفسنجان را تسلیت گفت.

پیام تسلیت