مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد:

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد:

پل شهرک امام خمینی(ره) دهه فجر افتتاح می شود