عملیات عمرانی پل نخل تا پایان آذرماه تکمیل و به اتمام می رسد

عملیات عمرانی پل نخل تا پایان آذرماه تکمیل و به اتمام می رسد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی از تکمیل عملیات عمرانی و بهره برداری از پل نخل واقع در انتهای خیابان شهید زینلی تا پایان آذرماه خبر داد.