آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره) خبر داد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد:

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد:

پل شهرک امام خمینی(ره) دهه فجر افتتاح می شود