حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی است

حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی است

شهردار رفسنجان با تبریک روز جهانی شهرسازی، حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری را در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی دانست.

حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی است

حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی است

شهردار رفسنجان با تبریک روز جهانی شهرسازی به حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری، حرکت در مسیر توسعه و برنامه ریزی شهری را در گرو همت و تلاش فعالان حوزه شهرسازی دانست.