راهیابی سبحان صفری به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

راهیابی سبحان صفری به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

تیم کشتی آزاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان مقام سوم مسابقات کشتی آزاد انتخابی کارگران استان کرمان را کسب کرد و آقای سبحان صفری جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شد.