پیگیری مطالبات اهالی محله کمال آباد با حضور شهردار رفسنجان

 پیگیری مطالبات اهالی محله کمال آباد با حضور شهردار رفسنجان

عصر امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مردم در مسجد خیراندیش، مطالبات ساکنین محله کمال آباد پیگیری شد.