اجرای طرح BTH به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در رفسنجان

اجرای طرح BTH به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در رفسنجان

طرح BTH به منظور کاهش حداکثری اضطراب مراجعه به پزشک و بیمارستان در کودکان به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد.

جشن یک روز شاد با کودکان رفسنجان برگزار شد

جشن یک روز شاد با کودکان رفسنجان برگزار شد

جشن «یک روز شاد با کودکان رفسنجان» به همت شهرداری و کانون صبح کویر، با استقبال شهروندان در پارک جوان برگزار شد.

فرهنگسرای کودک و آینده در بوستان جوان به بهره برداری می رسد

فرهنگسرای کودک و آینده در بوستان جوان به بهره برداری می رسد

مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان در آیین افتتاحیه بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک از راه اندازی فرهنگسرای «کودک و آینده» در بوستان جوان خبر داد.