آگهی مناقصه عمومی نسبت به بهسازی فاز اول رفوژ میانی بلوار طالقانی حدفاصل میدان شهید حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع ۱۷ شهریور

آگهی مناقصه عمومی نسبت به بهسازی فاز اول رفوژ میانی بلوار طالقانی حدفاصل میدان شهید حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع ۱۷ شهریور

اگهی تجدید مناقصه عمومی

اگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

اگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدیدمناقصه عمومی نسبت به خرید ۲۲۰ عدد  چراغ K 6500 ، Im 17000 ، Ied  ، W 140  و ۲۳۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 12500 ، Ied  ، W 104

آگهی تجدیدمناقصه عمومی نسبت به خرید ۲۲۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 17000 ، Ied ، W 140 و ۲۳۰ عدد چراغ K 6500 ، Im 12500 ، Ied ، W 104

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تنظیف، رفت و روب و جمع آوری  زباله ها ی مناطق ۱ و۲  شهری

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ی مناطق ۱ و۲ شهری

آگهی مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

آگهی مناقصه عمومی تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی  نسبت به خرید سیم  مسی روکش دار  ارت ، کابل و تابلو برق

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید سیم مسی روکش دار ارت ، کابل و تابلو برق

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید پایه چراغ

آگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خرید پایه چراغ

اگهی مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خریدچراغ

اگهی مناقصه عمومی جهت روشنایی بزرگراه قدس، بلوار کارگر ، بلوار سید کاظم هاشمی و شهرک هزار واحدی نسبت به خریدچراغ

اگهی مناقصه عمومی