آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان مدرس حدفاصل میدان امیر کبیر تا میدان ۹ دی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان مدرس حدفاصل میدان امیر کبیر تا میدان ۹ دی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات پیاده…

آگهی مناقصه عمومی احداث پل واقع در انتهای بلوار شهید زینلی

آگهی مناقصه عمومی احداث پل واقع در انتهای بلوار شهید زینلی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت الله هاشمی حدفاصل جایگاه CNG  تا میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت الله هاشمی حدفاصل جایگاه CNG تا میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیا ت تکمیل گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیا ت تکمیل گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به اجرای عملیا ت پیاده روسازی باند جنوبی بلوار زائر

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به اجرای عملیا ت پیاده روسازی باند جنوبی بلوار زائر

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر

اگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

آگهی تجدید مناقصه عمومی مربوط به احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی

اگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به متراژ ۳۲۰۰۰۰ متر طول در سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری به متراژ ۳۲۰۰۰۰ متر طول در سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه میدان آیت الله هاشمیان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه های گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل پروژه های گذر سلامت واقع در بلوار زیتون

اگهی تجدید مناقصه عمومی