نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: واحد املاک شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۴
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۴
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴
  • منشتر شده در: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۶۸۸
توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شماره ۴۳۳ مورخ ۹۴/۶/۳۰ و ۶۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۰  شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش ۱۴۹ قطعه زمین از طریق مزایده به شرح لیست ذیل اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید زمین می توانند تا روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد املاک واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.