نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکاتت:تا روز شنبه مورخ 98/8/25
زمان بازگشایی پاکات:

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۰۵

(آگهی تجدید مزایده عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ش/۵/۷/۷۰۹مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران به مساحت ۱۱۰/۲۹متر مربع ( دارای انباری و پارکینگ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۵ جهت اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان -خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

Untitled

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید