نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۲۸ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۵۵
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال ۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید