نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۱ دى, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۵
توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  ۵/۴/۷/۵۸۴/ ش مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز به شرح ذیل:

۱ – غرب رودخانه شور ۲- ضلع شرق میدان آزادی تا میدان انقلاب ۳- ضلع شرقی میدان انقلاب تا میدان شهید امینی ۴- بزرگراه ولایت  میدان امام، میدان خاتم الانبیاء ۵- شرق رودخانه شور ۶- بوستان مطهری ۷- بوستان بهشت ۸- بوستان مادر ۹- بوستان جوان را  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست