نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۷
توضیحات سند: 
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵  دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید می توانند تا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست