نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۴
توضیحات سند: 
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید چمران را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید