نوع: مزایده

محل تحویل اسناد: واحد املاک شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۴

آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۴

زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۴

  • منشتر شده در: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۵۸۰
توضیحات سند:

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ۲۰۴ قطعه زمین از طریق مزایده به شرح لیست ذیل اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید زمین می توانند تا روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۷ جهت دریافت اسناد واطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد املاک واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد وشهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.