نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: واحد امور قراردادها
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۵
  • منشتر شده در: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۸۲
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۲۲۱/۱۱/۴ ش مورخ ۴/۹/۱۳۹۵ شورای محترم اسلامی،شهر نسبت به فروش ۵۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آلات از طریق برگزاری مزایده (حراج) اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید می توانند تا روز یکشنبه  مورخ ۳/۱۱/۹۵جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

محل برگزاری مزایده: رفسنجان، بلوارخلیج فارس، خیابان میدان تره بار، جنب شرکت تعاونی پسته. انبارشهرداری

زمان برگزاری مزایده: ۴/۱۱/۱۳۹۵  ساعت۱۰صبح