نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۴۲
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۹۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط به تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط و واجد صلاحیت که  دارای توان انجام کار  می باشند دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان  خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید