نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۹۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط به تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط و واجد صلاحیت که  دارای توان انجام کار  می باشند دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان  خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است

روابط عمومی شهرداری رفسنجان