• منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۳۰۸

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۸۳۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر، حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۷  به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

                                         روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 

فایل های پیوست