• منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۲۸

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۸۳۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر، حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در  مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۷  به  دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

                                         روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید