نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه ۲
آخرین مهلت دریافت اسناد: پنجشنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۴
آخرین مهلت تحویل پاکات: پنجشنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۴
زمان بازگشایی پاکات: جمعه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۴
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۲۴
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت و ساز ساختمان آتش نشانی واقع در بلوار آزادی را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که توانایی و تجربه  انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه و مشخصات فنی ساختمان  تا روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۹ به حوزه معاونت فنی و عمرانی واقع در بلوار طالقانی، طبقه فوقانی شهرداری منطقه ۲ مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

فایل های پیوست