شرایط مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

 

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
  • توسط: ساجده دهقانی
  • تعداد بازید: ۴۶۳

 

(آگهی مناقصه عمومی)

 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، رنگ آمیزی جداول  و نیوجرسی های سطح شهر به متراژ ۸۰۰۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید