کاروانسرای شاه عباسی (قطب آباد) واقع در مرکز شهر رفسنجان، با زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع ساخته شده‌است. بنای کاروانسرا را به اواخر دورهٔ صفویه نسبت می‌دهند.

  • تعداد بازید: ۳۰۰۷