رونق تولید

حوزه فرهنگی و اجتماعی

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی شهروندان رفسنجانی

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی شهروندان رفسنجانی

انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

پاتوق فرهنگی خانه خیام میزبان کتابخوانی کودکان

انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
اکران فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام

اکران فیلم در پاتوق فرهنگی خانه خیام

انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
🌹۲۵ تیرماه هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد 🌹

🌹۲۵ تیرماه هفته بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد 🌹

انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵